ศึกชิงปราสาท : Castle Clash на андроид


Скачать ศึกชิงปราสาท : Castle Clash для android
Ваши поиски окончены! Вы можете скачать игру ศึกชิงปราสาท : Castle Clash на андроид прямо сейчас, просто нажав одну из кнопок "Скачать"! На данный момент игру установило около 1 000 000–5 000 000 пользователей сайта Google Play. Требуемая версия Android 2.3 или более поздняя версия на смартфоне, не забудьте также освободить и 69Mb памяти!
Обзор игры ศึกชิงปราสาท : Castle Clash


Что нового в обновленной версии 1.2.36 от 1 апреля 2015 г.:
เนื้อหาที่ได้ถูกปรับปรุง
1. ฮีโร่ใหม่: เทพอสูร และ เทพมารีน
2. ทำการเพิ่มรูปแบบใหม่ - การรวมเหรียญตรา
3. ทำการเพิ่มกิจกรรมแบบสุ่มใหม่ ลงไปในดินแดนอันสาบสูญ
4. เพิ่มสถานะ ค่า HP ลงบนรูปของฮีโร่ในการต่อสู้
คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ อีเมลล์: [email protected] พร้อมกับระบุ IGG ID ของคุณ

Стратегии - один из самых популярных жанров. Помимо данной игры, рекомендуем обратить внимание на для андроид и на андроид, которые также имеются на нашем сайте. Надеемся, что после создания этой игры, IGG.COM не остановятся, а продолжат создавать хитовые игры категории ! На данный момент рейтинг 4,6 балла, а всего оценило игру свыше 127 848 человек! Для средней возрастной группы, любящих жанр Стратегии, игра ศึกชิงปราสาท : Castle Clash будет просто находкой! Так чего же Вы ждёте? Скорее жмите на кнопку "Скачать" и скачайте по прямой apk ссылке!